Creative Commons License

ขายธีมสำเร็จรูป

posted on 07 Sep 2010 21:45 by rije

รับแต่งธีมบล็อก ราคาเริ่มต้น 700 บาท (update ราคาล่าสุดปี2554)

รายละเอียดงาน

 1. ภาพประกอบ
  • ภาพพื้นหลัง
  • ภาพหัวบล็อก
  • ภาพส่วนเมนู
  • ภาพสำหรับ widgets
  • ภาพส่วน entry
  • ภาพส่วน comment form ทั้งหมด
  • ภาพส่วน Powered (ด้านล่างสุด)
  • ภาพส่วนอื่นๆ ของธีมที่ไม่ใช่โลโก้และแบนเนอร์
 2. โค้ด css ใช้งานได้จริง
 3. โค้ดอื่นๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับธีม เช่น javascript ในส่วน custom code เป็นต้น
 4. function เสริมอื่นๆ ที่อยากได้คิดเงินเพิ่ม

วิธีการสั่งซื้อธีม  

 • ติดต่อมาทาง EMS หรือทางเมล์ rijerije@gmail.com ใส่หัวข้อว่า จ้างทำธีม โดยมีรายละเอียดธีมที่ต้องการ เช่น สี , ขนาด , ภาพ และ รูปแบบ สำคัญ: หากมีภาพที่อยากใช้ร่วมด้วยให้หาและส่งมาให้พร้อม
 • เมื่อเราได้รับรายละเอียด จะส่งแบบตัวอย่างคร่าวๆ พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน เมื่อได้รับชำระเงิน เราจะเริ่มทำโค้ดให้ หากดูแบบแล้วไม่ต้องการ ขอแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (ควรกำหนดรูปแบบที่ต้องการให้แน่ชัดก่อน) หรือไม่ชอบสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้

สิ่งที่ต้องรู้

 • หากคุณได้รับเมล์ตอบกลับ โดยมีภาพธีมคร่าวๆ แนบไปด้วย หากคุณไม่ต้องการจะสั่งซื้อควรแจ้งกลับ แต่หากคุณตกลงจะสั่งซื้อและให้แก้ไขต่อตามกำหนด ต้องชำระเงินค่าสั่งซื้อก่อนล่วงหน้า (เพื่อกันปัญหาแก้ธีมจนครบกำหนดและไม่สั่งซื้อ)
 • กรณีทางเราแก้ไขให้ครบ 1 ครั้ง แต่อยากยกเลิกการสั่งซื้อ จะได้รับเงินคืน 65%
 • กรณีทางเราแก้ไขให้ครบ 2 ครั้ง แต่อยากยกเลิกการสั่งซื้อ จะได้รับเงินคืน 50%
 • กรณีทางเราแก้ไขให้ครบ 3 ครั้ง แต่อยากยกเลิกการสั่งซื้อ จะได้รับเงินคืน 30%
 • หากคุณไม่แก้ไขพอใจกับธีม และให้จัดทำโค้ดแล้ว แต่เกิดเปลี่ยนใจภายหลังต้องการยกเลิก จะไม่ได้รับเงินคืน

(หักค่าโอนกลับทุกกรณี)

สิ่งที่จะได้

 • ไฟล์ zip อัพโหลดแบบเข้ารหัสให้ ใช้โฮสของทางเราเอง หากต้องการให้อัพหรือส่งตรงเข้าทางเมล์โปรดระบุ หรือต้องการให้ลงธีมที่บล็อกให้คิดเพิ่ม 50 บาท (จ่ายพร้อมค่าทำธีม) ธีมที่อัพผ่านทางโฮสของเราจะถูกลบหลังจาก 1 เดือน เริ่มนับแต่ส่งมอบธีมแล้ว หรือลูกค้าสามารถขอให้ลบธีมเมื่อตรงการได้ (ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนถูกลบอัตโนมัติ)
 • ซึ่งธีมที่ได้ จะเป็นธีมของคุณเองโดยเฉพาะ เราจะไม่นำธีมคุณไปใช้หรือแจกแต่อย่างใด คือว่าเป็นของคุณแล้ว โดยที่โค้ดจะมีระบุชื่อธีมและชื่อบล็อกหรือเมล์ของคุณไว้

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ขายธีมบล็อก ราคาเริ่มต้น 350 บาท

รายละเอียดงาน

 1. ไม่สามารถขอแก้ไขธีมสำเร็จได้ ยกเว้นส่วนสีพื้นและสีตัวอักษร
 2. ราคาแต่ละธีมไม่เท่ากัน เริ่มต้น 350 บาท ไม่เกิน 1000 บาท
 3. ดูธีมสำเร็จได้ในเพจนี้
 4. ธีมสำเร็จกำหนดขายในจำนวนจำกัด
 5. โค้ดในธีมสำเร็จจะระบุ url บล็อกของลูกค้าไว้ (แต่ละคนจะได้โค้ดคนละตัวกัน)
 6. ธีมสำเร็จใช้โฮสของทางเราเก็บภาพ ลูกค้าสามารถขอไฟล์ภาพอัพขึ้นโฮสตัวเองได้

วิธีการสั่งซื้อธีม

 • ติดต่อมาทาง EMS หรือทางเมล์ rijerije@gmail.com ใส่หัวข้อว่า สั่งซื้อธีม โดยมีรายละเอียดธีมระบุชื่อธีมที่ต้องการ , url บล็อกของลูกค้า , e-mail และชื่อลูกค้า (อื่นๆ หากต้องการโปรดระบุมาพร้อมกัน)
 • เมื่อเราได้รับรายละเอียด จะส่งวิธีการชำระเงินกลับไปให้ เมื่อลูกค้าชำระเงินและแจ้งการชำระเงินเข้ามา เมื่อทางเราตรวจสอบแล้วจะทำการส่งไฟล์ธีมทั้งหมดไปให้

สิ่งที่ต้องรู้

 • ธีมสำเร็จเราขายขาด ไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่หากเป็นปัญหาด้านธีมใช้การไม่ได้ หรือธีมไม่ขึ้น ทางเรายินดีรับผิดชอบแก้ไขให้ จนกว่าบล็อกของคุณจะขึ้นธีมตามที่สั่งซื้อไว้

สิ่งที่จะได้

 • ไฟล์ zip อัพโหลดแบบเข้ารหัสให้ โดยส่งไฟล์ให้ทางเมล์เท่านั้น ยกเว้นกรณีพื้นที่เมล์ลูกค้าเต็ม ทางเราจะอัพขึ้นโฮสของทางเราให้แทน และหากลูกค้าต้องการให้ลงธีมที่บล็อกให้คิดเพิ่ม 50 บาท (จ่ายพร้อมค่าทำธีม)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ตัวอย่างธีมสำเร็จ

สามารถสั่งซื้อได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท ตามรายละเอียดด้านบน (ขายธีมบล็อก) โดยสั่งซื้อมาทาง rijerije@gmail.com แจ้งรหัสธีมสำเร็จที่ต้องการ พร้อมรายละเอียดบล็อกของคุณ ทางเราจะส่งเมล์แจ้งรายละเอียดการชำระเงินกลับไปทางคุณค่ะ

  ST01 (350.-)

  ST02 (200.-)